تیم ساروس

تیم ساروس

ساروس-تیم

ساروسی‌ها؛ کسانی که تلاش می‌کنند تا نشریه علمی ساروس به دست شما برسد.
اگر شما هم دوست دارید از ساروسی‌ها باشید.
با ما تماس بگیرید.
اتابک
مدیر مسئول
09209204910
Telegramemail
رضا I
سردبیر
09146055526
InstagramTelegramemail
مهرسا
دبیر اجرایی
Instatelegram
نینا
ویراستار
TelegramEmail
مریم III
دبیر هنری
09369167995
TelegramEmail
محمدحسن
صفحه آرا و گرافیست
09355732401
TelegramEmail
سعید
دبیر ارتباطات بین المللی
09371139492
TelegramEmail
آرش
تیم تحریریه
TelegramEmail
آیدین
تیم تحریریه
09039891369
telegrmEmail
بابک
تیم تحریریه
09396618068
Email
بهنام
تیم تحریریه
Email
رضا II
تیم تحریریه
Telegram
میلاد
تیم تحریریه
09389818022
InstagramTelegramEmail
محمود
تیم تحریریه
09168062061
InstagramTelegramEmail
مریم I
تیم تحریریه
مهرداد
تیم تحریریه
Telegram
نیما
تیم تحریریه
09149702239
Telegeram
سعیده
تیم تحریریه
طلیعه
تیم تحریریه
Telegram
علیرضا
تیم تحریریه
09139609473
عرفان
تیم مدیا
09128508995
هادی
تیم مدیا
نگار
تیم پشتیبان
Telegram
یگانه
تیم پشتیبان
مریم II
تیم پشتیبان
میثم
تیم پشتیبان
09372828547
Telegram
محمد حسین
مدیر وب سایت
09371224106