تیم ساروس

تیم ساروس

ساروس-تیم

ساروسی‌ها؛ کسانی که تلاش می‌کنند تا نشریه علمی ساروس به دست شما برسد.
اگر شما هم دوست دارید از ساروسی‌ها باشید.
با ما تماس بگیرید.
اتابک
مدیر مسئول
09209204910
Telegram email
رضا I
سردبیر
09146055526
InstagramTelegram email
مهرسا
دبیر اجرایی
Instatelegram
نینا
ویراستار
Telegram Email
مریم III
دبیر هنری
09369167995
Telegram Email
محمدحسن
صفحه آرا و گرافیست
09355732401
Telegram Email
سعید
دبیر ارتباطات بین المللی
09371139492
Telegram Email
آرش
تیم تحریریه
Telegram Email
آیدین
تیم تحریریه
09039891369
telegrm Email
بابک
تیم تحریریه
09396618068
Email
بهنام
تیم تحریریه
Email
رضا II
تیم تحریریه
Telegram
میلاد
تیم تحریریه
09389818022
InstagramTelegram Email
محمود
تیم تحریریه
09168062061
InstagramTelegram Email
مریم I
تیم تحریریه
مهرداد
تیم تحریریه
Telegram
نیما
تیم تحریریه
09149702239
Telegeram
سعیده
تیم تحریریه
طلیعه
تیم تحریریه
Telegram
علیرضا
تیم تحریریه
09139609473
عرفان
تیم مدیا
09128508995
هادی
تیم مدیا
نگار
تیم پشتیبان
Telegram
یگانه
تیم پشتیبان
مریم II
تیم پشتیبان
میثم
تیم پشتیبان
09372828547
Telegram
محمد حسین
مدیر وب سایت
09371224106