رعد و برق

«رعد و برق » بخشی است كه به تازگى به ساروس اضافه شده است. اين بخش از دو قسمت «رعد » و «برق » تشکیل شده است كه در كنار هم يك مجموعه ی کامل را تشكيل مى دهند. «رعد » يك فايل صوتى است و اندكى قبل از انتشار مجله، به دست شما مى رسد. پس از شنيدن صدا ى رعد شما آماده ايد تا مقاله ی تكميلىِ برق را درباره ی آن موضوع مطالعه كنيد.

اسفند ۲۸, ۱۳۹۵

رعد ۲۱ | آشنایی غریب

“رعد ۲۱” منتشر شد. “رعد” مقدمه ایست بر صفحه‌ی “برق” ماهنامه ساروس. موضوع این قسمت از رعد «آشنایی غریب» است. مقاله ی تکمیلی مربوط به این فایل صوتی را می توانید در ساروس ۲۰مطالعه کنید. جهت دریافت این فایل کلیک کنید.
بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

رعد ۲۰ | منظومهِ خانه ما

“رعد ۲۰” منتشر شد. “رعد” مقدمه ایست بر صفحه‌ی “برق” ماهنامه ساروس. موضوع این قسمت از رعد پیدایش منظومه شمسی است. مقاله ی تکمیلی مربوط به این فایل صوتی را می توانید در ساروس ۲۰مطالعه کنید. جهت دریافت این فایل کلیک کنید.
آذر ۲۳, ۱۳۹۵

رعد ۱۹ | اتم‌های سکوت

“رعد ۱۹” منتشر شد. “رعد” مقدمه ایست بر صفحه‌ی “برق” ماهنامه ساروس. موضوع این قسمت از رعد بیگ بنگ و آغاز جهان است. مقاله ی تکمیلی مربوط به این فایل صوتی را می توانید در ساروس ۱۸ مطالعه کنید. جهت دریافت این فایل کلیک کنید.
آبان ۷, ۱۳۹۵

رعد ۱۸ | تولد جهان

“رعد ۱۸” منتشر شد. “رعد” مقدمه ایست بر صفحه‌ی “برق” ماهنامه ساروس. موضوع این قسمت از رعد بیگ بنگ و آغاز جهان است. مقاله ی تکمیلی مربوط به این فایل صوتی را می توانید در ساروس ۱۸ مطالعه کنید. جهت دریافت این فایل کلیک کنید.
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵

رعد ۱۷ | خواب سفید

“رعد ۱۷” منتشر شد. “رعد” مقدمه ایست بر صفحه‌ی “برق” ماهنامه ساروس. موضوع این قسمت از رعد سفید چاله ها هستن. مقاله ی تکمیلی مربوط به این فایل صوتی را می توانید در ساروس ۱۷ مطالعه کنید. جهت دریافت این فایل کلیک کنید.
مرداد ۱, ۱۳۹۵

رعد ۱۶ | تاریک تر از شب

 
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵

رعد | ” یک سوال کودکانه “

“رعد ۱۵” منتشر شد. “رعد” مقدمه ایست بر صفحه‌ی “برق” ماهنامه ساروس. مقاله ی تکمیلی مربوط به این فایل صوتی را می توانید در ساروس ۱۵ مطالعه کنید.   جهت دریافت این فایل کلیک کنید.
فروردین ۸, ۱۳۹۵

رعد ۱۴ | تاریکی انرژی زا

رعد ۴ – تاریکی انرژی زا
بهمن ۱۰, ۱۳۹۴

رعد ۳ | تاب خالی

  رعد ۳ – تاب خالی حجم: ۴ مگابایت