تیم وب سایت

شهریور 10, 1395

اینفوگرافی | پروکسیما بی

ین هفته در بخش #اینفوگرافی مجله تابستانى به سراغ کشف پر سر و صداى این روزها، سیاره پروکسیماى بى (b) رفته ایم.
شهریور 2, 1395

کشف سیاراتی با اتمسفرِ سکونت پذیر

جوّنگاری سیارات فراخورشید توسط هابل برای اولین بار منجمین با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، مطالعه‌ای بر روی هوا کره‌ی دو سیاره‌ی فرازمینی انجام دادند و […]
شهریور 2, 1395

فوبوس و دیموس از کجا آمده اند؟

اقمارِ مریخ حاصل یک برخوردِ عظیم هستند! منشأ پیدایشِ اقمار مریخ، یعنی “فوبوس” و “دیموس”، همواره یک معمّا بوده ولی سه نظریه در مورد نحوه‌ی پیدایشِ […]
شهریور 2, 1395

سپرِ خورشیدی تلسکوپِ فضایی “جِیمز وِب” از چه ساخته شده است؟

ماده‌ی نقره‌ای رنگِ براقِ پنج لایه‌ای سپرِ خورشیدی که بر روی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” قرار خواهد گرفت، یک ترکیبِ شاهکار و نوآورانه‌ای از علم‌مواد و […]