فروردین ۱۰, ۱۳۹۴

اینفوگرافی میان ستاره‌ای

ضمیمه شماره دوم نشریه ساروس، اینفوگرافی از فیلم میان ستاره‌ای اثر کریستوفر نولان
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۴

اینفوگرافی آیا ما تنهاییم؟

ضمیمه شماره چهارم نشریه ساروس، اینفوگرافی آیا ما تنهاییم؟
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۴

اینفوگرافی تلسکوپ فضایی هابل

ضمیمه شماره چهارم نشریه ساروس، اینفوگرافی تلسکوپ فضایی هابل  
تیر ۱۱, ۱۳۹۴

اینفوگرافی پرواز بازگشت فالکون ۹

ضمیمه ساروس شماره ۶ – اینفوگرافی پرواز بازگشت فالکون ۹