ویدیو

فروردین ۱۱, ۱۳۹۵

جشنواره سین-نیم نگاه به ادیسه فضایی ۲۰۰۱ SPACE ODYSSEY

در پنجمین سرى از جشنواره نوروزى “سین” به سراغ فیلم زیبای “ادیسه فضایی ۲۰۰۱” رفته ایم. در روز اول از سری پنجم ، با آقاى دکتر نوروزى همراه شده ایم. ببینید و لذت ببرید ! سین مثل سینما … سین مثل ساروس
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

جشنواره سین- نقد علمی فیلم گزارش اروپا(EUROPA REPORT)

در این قسمت خانم سمیه کرمى و آقاى آریا صبورى با نگاهى علمى، فیلم “گزارش اروپا” را بررسى کرده اند.  
فروردین ۹, ۱۳۹۵

جشنواره سین-نیم نگاه به فیلم گزارش اروپا(EUROPA REPORT)

در چهارمین سرى از جشنواره نوروزى “سین” به سراغ فیلم “گزارش اروپا” رفته ایم. در شب اول از سرى چهارم، پوریا ناظمى از مونترال کانادا با ماست و درباره این فیلم خاص با ما صحبت مى کند. قسمت دوم از این سری از جشنواره “سین ٩۵”، به نقد و بررسى علمى این فیلم خواهیم پرداخت. سین مثل سینما…. سین مثل ساروس
فروردین ۷, ۱۳۹۵

جشنواره سین- نقد علمی فیلم ابر ماشین ۲ (EX_MACHINA)

در دومین شب از سرى سوم جشنواره “سین” با سمیه کرمى و آریا صبورى فیلم ابر ماشین را یک پله عمیق تر بررسى کرده ایم.