ماهنامه ساروس

اسفند ۱۱, ۱۳۹۳

ساروس | صفر

روبان تحریریه ساروس را می‌بریم… وارد ساروس می‌شویم تا کنار هم “آسمانمان را روشن کنیم” ساروس در راه است !
اسفند ۲۷, ۱۳۹۳

ساروس | شماره ۰۱

باز خورشید می‌گیرد… در “ژرفا”، کسوف آخر سال را بررسی می کنیم و عکاسی از این پدیده را در “اتاق روشن” مرور می‌کنیم. در “سرمقاله” تقارن […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۴

ساروس | شماره ۲

در دومین شماره از ساروس، با “درنگ” به گفت‌وگو با گذشتگان می‌نشینیم و میان ستارگان را در “ژرفا” کاوش می کنیم. با پوریا ناظمی درباره ترجمه […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۴

ساروس | شماره ۰۳

در سومین شماره از ساروس به مناسبت شب یوری، “ژرفا” را به یوری گاگارین اختصاص داده ایم و اتفاقاتی که در آن روز بزرگ رخ داد […]