ماهنامه ساروس

اردیبهشت 12, 1394

ساروس | شماره 4

در این شماره از ساروس: به بهانه روز جهانی نجوم، “مصاحبه” ای داریم با جناب آقای سیاوش صفاریان پور، کارگردان و تهیه کننده برنامه های علمی تلویزیونی […]
خرداد 15, 1394

ساروس | شماره 5

در این شماره از ساروس: “گفت و گو”یمان را با سیاوش صفاریان پور با رویاهایی زیبا به اتمام می رسانیم… “درنگ”ی می کنیم بر قایقی از […]
تیر 20, 1394

ساروس | شماره 6

در این شماره از ساروس: “درنگ”ی کرده‌ایم بر فشاری که بر دوش می‌کشیم، “کنجکاوی خود را دنبال کرده‌ایم”، “تسخیر فضا” را با دوستی بلوک شرق و […]
مرداد 19, 1394

ساروس | شماره 7

شماره هفتم از ماه‌نامه ساروس منتشر شد: در این شماره از ساروس؛ “درنگ”ی کرده‌ایم بر دو روی سکه، “تسخیر فضا” را با توافقی بزرگ پیش برده‌ایم، […]