ماهنامه ساروس

اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۴

ساروس | شماره ۴

در این شماره از ساروس: به بهانه روز جهانی نجوم، “مصاحبه” ای داریم با جناب آقای سیاوش صفاریان پور، کارگردان و تهیه کننده برنامه های علمی تلویزیونی […]
خرداد ۱۵, ۱۳۹۴

ساروس | شماره ۵

در این شماره از ساروس: “گفت و گو”یمان را با سیاوش صفاریان پور با رویاهایی زیبا به اتمام می رسانیم… “درنگ”ی می کنیم بر قایقی از […]
تیر ۲۰, ۱۳۹۴

ساروس | شماره ۶

در این شماره از ساروس: “درنگ”ی کرده‌ایم بر فشاری که بر دوش می‌کشیم، “کنجکاوی خود را دنبال کرده‌ایم”، “تسخیر فضا” را با دوستی بلوک شرق و […]
مرداد ۱۹, ۱۳۹۴

ساروس | شماره ۷

شماره هفتم از ماه‌نامه ساروس منتشر شد: در این شماره از ساروس؛ “درنگ”ی کرده‌ایم بر دو روی سکه، “تسخیر فضا” را با توافقی بزرگ پیش برده‌ایم، […]