آریا صبوری

فروردین 3, 1395

جشنواره سین- نقد علمی فیلم میان ستاره ای 2 (INTERSTELLAR)

دومین قسمت از از سرى اول برنامه هاى جشنواره “سین” هم اکنون از کانال آپارات ساروس قابل دسترس است. در این قسمت خانم سمیه کرمى و […]
فروردین 7, 1395

جشنواره سین- نقد علمی فیلم ابر ماشین 2 (EX_MACHINA)

در دومین شب از سرى سوم جشنواره “سین” با سمیه کرمى و آریا صبورى فیلم ابر ماشین را یک پله عمیق تر بررسى کرده ایم.
فروردین 10, 1395

جشنواره سین- نقد علمی فیلم گزارش اروپا(EUROPA REPORT)

در این قسمت خانم سمیه کرمى و آقاى آریا صبورى با نگاهى علمى، فیلم “گزارش اروپا” را بررسى کرده اند.  
اردیبهشت 16, 1395

زیستن در ورای زمین

سه‌شنبه ۱۴ اردی‌بهشت، همایش «۵ فیلم، ۵ دنیا، ۵ زندگی»، از سلسله برنامه‌های ترویج علمیِ «ساروس»، با حضور حافظ آهی و آریا صبوری برگزار شد. در […]