تیر 11, 1394

اینفوگرافی 21 ساعت بر روی ماه

ضمیمه ساروس شماره ۶ – اینفوگرافی ۲۱ ساعت بر روی ماه فرود آپولو ۱۱ بر روی ماه