ادیسه فضایی

فروردین 11, 1395

جشنواره سین-نیم نگاه به ادیسه فضایی ۲۰۰۱ SPACE ODYSSEY

در پنجمین سرى از جشنواره نوروزى “سین” به سراغ فیلم زیبای “ادیسه فضایی ۲۰۰۱” رفته ایم. در روز اول از سری پنجم ، با آقاى دکتر […]
فروردین 12, 1395

جشنواره سین-نقد علمی فیلم ادیسه فضایی۲۰۰۱ SPACE ODYSSEY

و بالاخره آخرین قسمت از جشنواره “سین٩۵” در آخرین قسمت از جشنواره “سین٩۵” آقاى کوروش سروش (فیلم ساز) و خانم سمیه کرمى (فعال ادبیات ژانر) درباره […]