اینفوگرافی

فروردین ۱۰, ۱۳۹۴

اینفوگرافی میان ستاره‌ای

ضمیمه شماره دوم نشریه ساروس، اینفوگرافی از فیلم میان ستاره‌ای اثر کریستوفر نولان
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۴

اینفوگرافی تلسکوپ فضایی هابل

ضمیمه شماره چهارم نشریه ساروس، اینفوگرافی تلسکوپ فضایی هابل  
تیر ۱۱, ۱۳۹۴

اینفوگرافی پرواز بازگشت فالکون ۹

ضمیمه ساروس شماره ۶ – اینفوگرافی پرواز بازگشت فالکون ۹
آبان ۱۱, ۱۳۹۴

اینفوگرافی نگاهی به مریخ

ضمیمه نشریه ساروس شماره ۱۰ – اینفوگرافی نگاهی به مریخ