اینفوگرافی

فروردین 10, 1394

اینفوگرافی میان ستاره‌ای

ضمیمه شماره دوم نشریه ساروس، اینفوگرافی از فیلم میان ستاره‌ای اثر کریستوفر نولان
اردیبهشت 11, 1394

اینفوگرافی تلسکوپ فضایی هابل

ضمیمه شماره چهارم نشریه ساروس، اینفوگرافی تلسکوپ فضایی هابل  
تیر 11, 1394

اینفوگرافی پرواز بازگشت فالکون 9

ضمیمه ساروس شماره ۶ – اینفوگرافی پرواز بازگشت فالکون ۹
آبان 11, 1394

اینفوگرافی نگاهی به مریخ

ضمیمه نشریه ساروس شماره ۱۰ – اینفوگرافی نگاهی به مریخ