شهریور 2, 1395

حل متناقض‌نمای خورشیدِ کم‌فروغ و جوان

خورشید در تابستان با توانِ ۱۳۶۷ وات بر مترِمربع، سیاره‌ی ما را با تابش‌های خود دربر می‌گیرد. این تابشِ درخشنده‌ی خورشید طی دوره‌ی یازده‌ساله‌ی فعالیت‌های خورشیدی […]