دکتر نوروزی

فروردین 4, 1395

جشنواره سین – نیم نگاه به فیلم مریخی 1 (THE MARTIAN)

در دومین سرى از جشنواره نوروزى “سین” به سراغ فیلم زیبای “مریخی” رفته ایم. در روز اول از سری دوم ، مانند سری قبل با آقاى […]
فروردین 11, 1395

جشنواره سین-نیم نگاه به ادیسه فضایی ۲۰۰۱ SPACE ODYSSEY

در پنجمین سرى از جشنواره نوروزى “سین” به سراغ فیلم زیبای “ادیسه فضایی ۲۰۰۱” رفته ایم. در روز اول از سری پنجم ، با آقاى دکتر […]