رضا منصوری

اردیبهشت 7, 1395

ساروس ۱۵ در راه…

دیروز، ۵ اردیبهشت ماه،  در حالیکه مراسم تقدیر از زحمات چندین ساله ی دکتر رضا منصوری، در پژوهشگاه دانش های بنیادی برگزار می گردید، ما میهمان […]