شهریور 2, 1395

اتمسفر زمین نشتی دارد!

جوّ زمین نشت می‌کند. هر روز در حدود ۹۰ تُن ماده از جوّ فوقانی زمین فرار و به فضا جریان پیدا می‌کند. البته جای هیچ نگرانی […]
شهریور 2, 1395

حل متناقض‌نمای خورشیدِ کم‌فروغ و جوان

خورشید در تابستان با توانِ ۱۳۶۷ وات بر مترِمربع، سیاره‌ی ما را با تابش‌های خود دربر می‌گیرد. این تابشِ درخشنده‌ی خورشید طی دوره‌ی یازده‌ساله‌ی فعالیت‌های خورشیدی […]