سپرِ خورشیدی

شهریور 2, 1395

سپرِ خورشیدی تلسکوپِ فضایی “جِیمز وِب” از چه ساخته شده است؟

ماده‌ی نقره‌ای رنگِ براقِ پنج لایه‌ای سپرِ خورشیدی که بر روی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” قرار خواهد گرفت، یک ترکیبِ شاهکار و نوآورانه‌ای از علم‌مواد و […]