صفاریان پور

اردیبهشت 12, 1394

ساروس | شماره 4

در این شماره از ساروس: به بهانه روز جهانی نجوم، “مصاحبه” ای داریم با جناب آقای سیاوش صفاریان پور، کارگردان و تهیه کننده برنامه های علمی تلویزیونی […]