فراخورشیدی

شهریور 10, 1395

اینفوگرافی | پروکسیما بی

ین هفته در بخش #اینفوگرافی مجله تابستانى به سراغ کشف پر سر و صداى این روزها، سیاره پروکسیماى بى (b) رفته ایم.
اسفند 7, 1395

ساروس پرایم | اکتشاف ۷ سیاره فراخورشیدی

ساروس پرایم ۶ به مناسبت اعلام خبر اکتشاف ۷ سیاره فراخورشیدی مشابه به زمین با پتانسیل وجود آب
اسفند 20, 1395

کشف هفت سیاره‌ی زمین‌گون

منظومه‌ی TRAPPIST-1 با هفت سیاره، نخستین هدف دانشمندان برای کشف زمینی دیگر است. این منظومه در فاصله‌ی ۴۰ سال نوری از زمین قرار دارد و هفت […]
خرداد 31, 1396

آیا شعله‌های ستارگان به سیارات فراخورشیدی آسیب می‌زنند؟

مطالعه‌ی ستارگان سرد و منظومه‌هایشان موردعلاقه‌ی دانشمندان هستند؛ همانند منظومه‌ی TRAPPIS-1 و پروکسیمای قنطورس. علی‌رغم ماهیت سرد آن‌ها، این ستارگان می‌توانند شعله‌های بسیار شدیدی را ساطع […]