فرانپتونی

خرداد 7, 1396

کاوش دورترین و تاریک‌ترین عضو منظومه شمسی

منجمین با استفاده از آرایه‌ی تلسکوپی بزرگ آتاکاما، یا به اختصار آلما (ALMA)، اطلاعات خارق‌العاده‌ی را درباره‌ی دورافتاده‌ترین عضو تازه کشف‌شده‌ی منظومه‌ی شمسی به دست آورده‌اند. […]