ماده تاریک

بهمن 10, 1394

رعد 3 | تاب خالی

  رعد ۳ – تاب خالی حجم: ۴ مگابایت
فروردین 8, 1395

رعد 14 | تاریکی انرژی زا

رعد ۴ – تاریکی انرژی زا
اردیبهشت 16, 1395

اینفوگرافی | ماهیت تاریکی

ضمیمه شماره ۱۵ نشریه ساروس اینفو گرافی – ماهیت تاریکی دریافت در اندازه بزرگتر
خرداد 7, 1396

ثبت اولین تصویر از ماده‌ی تاریک

منجمین موفق به ثبت اولین عکس از ماده‌ی تاریک شدند که عامل به هم‌پیوستگی کیهان است. برای دهه‌ها دانشمندان به دنبال نشانه‌های ساختار نخ مانندی بودند […]