آبان 10, 1394

ساروس | شماره 10

“درنگ”ی کرده‌ایم بر روزهایی که متفاوت می گذرند، تاثیر فضا بر عضلات بدنمان را بررسی کرده ایم، به “خسته ترین قمر منظومه” چشم دوخته ایم، در […]
آبان 11, 1394

اینفوگرافی نگاهی به مریخ

ضمیمه نشریه ساروس شماره ۱۰ – اینفوگرافی نگاهی به مریخ
آبان 11, 1394

اینفوگرافی چگونه در مریخ نمیریم

ضمیمه نشریه ساروس شماره ۱۰ – اینفوگرافی چگونه در مریخ نمیریم
شهریور 2, 1395

فوبوس و دیموس از کجا آمده اند؟

اقمارِ مریخ حاصل یک برخوردِ عظیم هستند! منشأ پیدایشِ اقمار مریخ، یعنی “فوبوس” و “دیموس”، همواره یک معمّا بوده ولی سه نظریه در مورد نحوه‌ی پیدایشِ […]