شهریور 2, 1395

اتمسفر زمین نشتی دارد!

جوّ زمین نشت می‌کند. هر روز در حدود ۹۰ تُن ماده از جوّ فوقانی زمین فرار و به فضا جریان پیدا می‌کند. البته جای هیچ نگرانی […]