اسفند 20, 1395

کشف هفت سیاره‌ی زمین‌گون

منظومه‌ی TRAPPIST-1 با هفت سیاره، نخستین هدف دانشمندان برای کشف زمینی دیگر است. این منظومه در فاصله‌ی ۴۰ سال نوری از زمین قرار دارد و هفت […]