پژمان نوروزی

فروردین 11, 1395

جشنواره سین-نیم نگاه به ادیسه فضایی ۲۰۰۱ SPACE ODYSSEY

در پنجمین سرى از جشنواره نوروزى “سین” به سراغ فیلم زیبای “ادیسه فضایی ۲۰۰۱” رفته ایم. در روز اول از سری پنجم ، با آقاى دکتر […]