شهریور 2, 1395

کشف بزرگی که رصدخانه‌ی هیتومی قبل از فروپاشی انجام داد

رصدخانه‌ی فضایی “هیتومی-Hitomi” که توسط آژانس فضایی ژاپن (JAXA) و با همکاری ناسا طراحی‌شده بود، داده‌های زیادی از خوشه‌ی کهکشانی واقع در صورت فلکی برساوش را […]
شهریور 2, 1395

فوبوس و دیموس از کجا آمده اند؟

اقمارِ مریخ حاصل یک برخوردِ عظیم هستند! منشأ پیدایشِ اقمار مریخ، یعنی “فوبوس” و “دیموس”، همواره یک معمّا بوده ولی سه نظریه در مورد نحوه‌ی پیدایشِ […]