شهریور 2, 1395

کشف سیاراتی با اتمسفرِ سکونت پذیر

جوّنگاری سیارات فراخورشید توسط هابل برای اولین بار منجمین با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل، مطالعه‌ای بر روی هوا کره‌ی دو سیاره‌ی فرازمینی انجام دادند و […]
اسفند 7, 1395

ساروس پرایم | اکتشاف ۷ سیاره فراخورشیدی

ساروس پرایم ۶ به مناسبت اعلام خبر اکتشاف ۷ سیاره فراخورشیدی مشابه به زمین با پتانسیل وجود آب
اسفند 20, 1395

کشف هفت سیاره‌ی زمین‌گون

منظومه‌ی TRAPPIST-1 با هفت سیاره، نخستین هدف دانشمندان برای کشف زمینی دیگر است. این منظومه در فاصله‌ی ۴۰ سال نوری از زمین قرار دارد و هفت […]